Gør opmålingen nemmere med en 3D scanning


Hvis du skal til at renovere eller bygge til, kender du sikkert til besværet med at måle op. Nogle steder kan det faktisk være en ret så besværlig opgave, hvis bygningen har en atypisk form. I så fald kan du løse opgaven på en meget nemmere måde. Du kan nemlig vælge at få lavet en 3D scanning.

Her bliver bygningen eller arealet målt op med en 3D laser. Det giver dig præcise målinger og muligheden for at lave en 3D modellering.

Sådan fungerer 3D laserscanning

En 3D scanning bliver foretaget med 3D opmålingsudstyr, som består af en laser. Opmålingsudstyret registrerer og dokumenterer de eksisterende forhold på dit byggeprojekt. Det er uden tvivl den hurtigste måde at få opmålt og kortlagt et byggeareal – både indvendigt såvel som udvendigt.

Opmålingsudstyret kan give dig en præcision på helt ned til 1mm over en afstand på 25 meter. Derfor er det helt klart også et af de mest præcise opmålingsredskaber på markedet.

Her kan du anvende 3D scanning

3D scanninger kan anvendes inden for flere områder. Blandt andet kan du anvende scanningen til at opmåle bygninger, skorstene og andre bygningsdele. Målingerne kan både foretages udvendigt og indvendigt.

Du kan også anvende scanningerne til at opmåle installationer. Det kræver blot, at installationerne er synlige.

Scanningerne kan også anvendes til opmåle maritime installationer. Det kan både være skibe og lufthavnsterminaler. Ligesådan kan du også anvende scanningerne til at opmåle både matrikler, marker, parkeringspladser og ubebyggede områder.

Du kan også anvende scanningerne til at opmåle industrimaskiner og produktionsanlæg. Ligesådan kan scanningerne også anvendes til opmåle både infrastruktur, veje, broer og tunneler.

Brug opmålingerne til en 3D modellering

Når scanningerne er overstået, kan du anvende 3D punktskyerne til at skabe en 3D modellering. Det giver dig mulighed for at se, hvordan dit projekt egentlig ser ud.